Słownik terminów

Porażenie mózgowe

Przez pojęcie mózgowe porażenie dziecięce rozumie się niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest różnorodnym etiologicznie i klinicznie zespołem objawów chorobowych, a co się z tym łączy, także z różnym obrazem anatomopatologicznym. Synonimy: zespół Little’a, paraliż dziecięcy; cerebral palsy, diplegia spastica infantilis.

Dystonia mięśniowa

Zaburzenie postawy ciała z powodu nadmiernego napięcia mięśniowego, wywołane między innymi uszkodzeniem układu pozapiramidowego.