1% podatku...

Fundacja "Wspierania rozwoju ruchowego pomóż nam chodzić" posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000182717). Zgodnie z wprowadzonymi przepisami każdy podatnik może przy rozliczaniu dochodu odliczyć od podatku 1% i wpłacić na konto organizacji pożytku publicznego.

Decydując się na wsparcie Fundacji zyskujecie Państwo pewność, że Wasze pieniądze będą właściwie zagospodarowane i pozwolą niepełnosprawnym na aktywniejsze życie społeczne.

Jak przekazać 1%?

W obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciadla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r.

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

  • poz. 135 - PIT-28,
  • poz. 311 - PIT-36,
  • poz. 107 -PIT-36L,
  • poz. 123 - PIT-37,
  • poz. 59 - PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Krok 3: Wysłać formularz PIT

Aby dopełnić formalności - wypełniony formularz zanieś lub wyślij pocztą do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który się rozliczasz.