Cele

  1. Wspieranie i prowadzenie rehabilitacji osób dotkniętych porażeniem mózgowym i dystonią mięśniową,w szczególności dzieci i młodzieży.
  2. Opieka i wsparcie, w szczególności w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży dotkniętych porażeniem mózgowym i dystonią mięśniową, pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi lub będących ofiarami wypadków komunikacyjnych.
  3. Wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży dotkniętych porażeniem mózgowym i dystonią mięśni.
  4. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat porażenia mózgowego i dystoni mięśniowej oraz sposobu leczenia i rehabilitacji osób nimi dotkniętych.
  5. Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz pełnej integracji osób dotkniętych porażeniem mózgowym i dystonią mięśniową.