O fundacji

Fundacja "Wspierania rozwoju ruchowego pomóż nam chodzić" wspiera i prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży dotkniętych porażeniem mózgowym i dystonią mięśniową

Nasza misja

Grono rodziców dzieci z DPM i dystomią mięśniową napotykając na częste niezrozumienie ich problemów związanych z rehabilitacją i edukacją ich dzieci przez osoby i środowiska powoływane z urzędu do realizacji zadań rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych, zaczęli sami wspomagać się w rozwiązywaniu ich problemów poprzez wymianę doświadczeń jak również organizowanie pomocy w ramach wolontariatu.

 

O naszej fundacji

 

Siedziba Fundacji

Osiedle Rusa 4/61
61-254 Poznań
061 876 90 71; 061 436 53 81
napisz maila

nasze konto bankowe

69 1020 4027 0000 1802 0297 5241
PKO BP S.A.
NIP 7822285914,
REGON 634553024,
KRS 0000182717

Dostępny jest formularz wpłaty na rachunek Fundacji, kliknij
TUTAJ

Dziękujemy za wsparcie!!